Brott begångna av s.k. djurrättsaktivister

Motion 2006/07:Ju302 av Tobias Krantz (fp)

av Tobias Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att polisens insatser för att bekämpa de brott som vissa s.k. djurrättsaktivister begår riktade bl.a. mot människors egendom ska intensifieras.

Motivering

Under senare år har ett relativt stort antal attacker mot fullt laglig näringsverksamhet genomförts i Sverige av s.k. djurrättsaktivister. Jönköpings län är inget undantag. I april 2005 angreps, exempelvis, en minkfarm utanför Eksjö (SmT 8/4 2005). Natten till onsdagen den 9 augusti i år utsattes exempelvis fyra affärer, butiksägare och privatpersoner i Tranås med anknytning till pälsnäringen för hot och skadegörelse (Tranås Tidning 10/8 och 11/8). Situationen är mycket oroande.

Det är naturligtvis legitimt för den som så önskar att agera för förändringar i de bestämmelser som rör djurens väl och ve. Men demokratins metod för förändring är debatt och opinionsbildning; den är inte att självsvåldigt sätta sig över demokratiskt beslutade lagar. Förövarna trotsar öppet demokratin. Konsekvenserna för de drabbade är också påtagliga. Förutom psykiska ärr är attackerna ett direkt hot mot många företagares verksamheter. Många av dem som drabbas får sin försörjning helt förstörd.

Den samhälleliga inställningen måste vara glasklar. De angrepp som vissa s.k. djurrättsaktivister ägnar sig åt är helt oacceptabla. Men fördömandena måste följas upp också i handling. Polisens arbete med att intensifiera kampen mot de attentat riktade mot enskilda människors egendom som s.k. djurrättsaktivister begår måste intensifieras. Ytterst är det en fråga om respekt för lagarna och för demokratin.

Stockholm den 23 oktober 2006

Tobias Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)