Brott mot griftefriden

Motion 1997/98:Ju722 av Helena Nilsson (c)

av Helena Nilsson (c)

Några medialt uppmärksammade fall av s.k. styckmord har lett till fällande dom angående styckning av kropp enligt lagen om brott mot griftefrid med böter eller fängelse om 2 år.

Genom att kroppen styckats har dödsorsak ej kunnat fastställas och därmed inte heller om mord eller dråp föregått styckningen. Samhället måste reagera tydligt så att styckning bedöms strängare för att markera att detta är en avskyvärd handling i sig. Därför bör straffet för styckning höjas och jämställas med grovt vållande till annans död.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpning av straffet för styckning av kropp.

Stockholm den 6 oktober 1997

Helena Nilsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)