Brott mot vapenlagen

Motion 2011/12:Ju203 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa straffen för brott mot vapenlagen.

Motivering

Allt fler kriminella grupperingar använder vapen för att hota eller skjuta individer som på något sätt motsätter sig gängens framfart. Rapporterna om skjutningar i benen, en typisk skrämseltaktik i kriminella kretsar, har duggat tätt det senaste året.

Den organiserade brottsligheten använder vapenmakt för att sprida och upprätthålla sin verksamhet genom att hota vittnen, andra kriminella, företagare och representanter för rättsväsendet. För polisen är det en frustration att grovt kriminella personer som polisen träffar på med vapen, på allmän plats eller i ett fordon, oftast inte döms till mer än böter eller möjligtvis någon månads fängelse.

Eftersom tillgången till vapen är grundläggande för att denna typ av brottslighet ska kunna fortgå så måste det till krafttag mot just innehavet av vapen. Att ha ett skarpladdat skjutvapen på allmän plats måste räknas som grovt vapenbrott. Det är också idag allmänt för låga straff för olaga vapeninnehav.

Vid sidan av den organiserade brottsligheten så kan vi se hur allt fler unga också beväpnar sig, oftast med knivar men ibland även med olika former av skjutvapen. Därför krävs det att regeringen gör mer för att förhindra att människor bär vapen på allmänna platser.

Jag menar att straffsatsen för vapenbrott behöver ses över så att påföljden blir mer i paritet med vad brottet faktiskt innebär.

Stockholm den 22 september 2011

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare