Brottsoffer

Motion 2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:1538

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Brottsoffer

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Sätt brottsoffret i fokus

Stöd till föreningar

Straffen för brott mot person

Ökad inbetalning till Brottsofferfonden

Medling

Anmälningsstatistik

Utveckla polisens arbetssätt

Kunskapslyft för samhällets professionella

Uppringning tre månader efter brottet

Säkerställ kvalitet i brottsofferstödet

Viktimologisk forskning

Information om möjligheten att överpröva nedlagd förundersökning

Fortsatt maktlöshet efter brottet

Automatisk utbetalning av skadestånd

Ungas upplevelser av brott

Inför civilkuragelagstiftning

Upprepad brottsutsatthet

Stödcentrum för unga brottsoffer

Gör det möjligt att vittna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)