Brottsoffrens rätt till skadestånd

Motion 2016/17:1785 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska säkra brottsoffers rätt till statlig ersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ur ett historiskt perspektiv hade medborgarna tidigare själva ansvaret för att bevara lag och ordning i samhället; om ett brott begicks sågs detta främst som en angelägenhet mellan brottsoffret och förövaren och det var dessutom upp till offret att utkräva kompensation för skador eller förluster. Som en del av det moderna välfärdssamhället kan staten senare sägas ha övertagit offrets rätt att skipa rättvisa. Staten skall skydda sina medborgare från att bli utsatta för brott och om ett brott ändå sker, ställer medborgarna följaktligen krav på att kompenseras av staten. Brottsoffret ska således inte behöva driva en egen process mot förövaren via kronofogden, utan staten skall betala ut skadeståndet till brottsoffret. Det är sedan statens ansvar att utkräva kompensation från brottslingen.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare