Brottsprovokation på internet

Motion 2019/20:1335 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillåta brottsprovokation vid misstänkt sexualbrott mot i synnerhet unga och personer med intellektuell funktionsnedsättning på internet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Internet har en självklar plats i de flesta människors vardag. Många ungdomar och äldre är aktiva och chattar på olika hemsidors forum. Tyvärr gör anonymiteten på internet det möjligt för vuxna att använda sig av hemsidor som är riktade till ungdomar och där för­söka skapa sexuella kontakter med minderåriga. I syfte att komma åt vuxna som har sexuella kontakter med barn bör vi överväga att tillåta polisen att genomföra brottspro­vokation. I det här fallet innebär det att en polis utger sig för att vara t.ex. en minderårig flicka och låter sig kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt. Efter att tillräckligt material samlats in för att styrka brott kan den vuxne identifieras och lagföras.

Likaså kan brottsprovokation användas i syfte att få tillgång till forum på internet som kräver lösenord. Pedofilnätverk har, i syfte att undgå upptäckt, skapat skyddade forum som endast medlemmar kan komma in på. Om en polis kan utge sig för att vara en medlem och därigenom få tillgång till det slutna forumet kan brottsbekämpande myndigheter komma åt och slå ut detsamma samt förhoppningsvis spåra de pedofiler som berett sig tillgång till forumet.

Brottsprovokation bör i huvudsak tillåtas för brott som riktar sig mot särskilt för­svarslösa grupper som minderåriga eller personer med intellektuell funktionsnedsätt­ning. Metoden kräver en strikt reglering för att inte missbrukas. Dock överstiger dess


fördelar vida den börda som kontrollen innebär. Att få tag i förövare innan de kan för­gripa sig på våra barn eller ungdomar och förstöra deras liv måste anses vara tillräcklig grund för att se över möjligheten.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)