Brottsrubriceringen hedersbrott

Motion 2019/20:2624 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rubriceringen ”hedersbrott” för att ändra till annat lämpligt namn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hedersbrott begås ofta inom familjer där en familjemedlem, eller annan närstående, anses ha uppfört sig, eller leva, på ett sätt som resterande familj inte önskar. Brotten mot personen utförs för att man anser att det räddar gruppens eller familjens heder. Dessa karaktäriserar hedersbrott.

Jag anser att benämningen ”hedersbrott” är felaktig. Brotten borde benämnas ”maktbrott” eller annat liknande begrepp för att istället påvisa vad det handlar om. Det handlar i stor utsträckning om gruppens eller familjens ansedda rätt att bestämma och ha makt över en enskild person.

Brottets rubricering är något missvisande och bör därför övervägas att ändras.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)