Budget för 2003

Motion 2002/03:Fi233 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2002/03:Fi233

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Budget för 2003

1 Sammanfattning

Riksdagsvalet 2002 innebar en fortsatt men försvagad röd-grön regeringskonstellation. Och av regeringens budgetproposition för år 2003 kan utläsas att Sveriges långsiktiga tillväxtproblem, liksom bristerna i välfärden består. Den socialdemokratiska regeringen vill i första hand förklara de svenska problemen genom att peka på för dem opåverkbara svagheter i omvärldens ekonomier. Kristdemokraterna vill i första hand koncentrera uppmärksamheten på de strukturproblem som regering och riksdag faktiskt kan göra något åt. Det är också i huvudsak dessa problem som enligt vår mening lett till att Sverige sjunkit allt längre ner i OECD:s tillväxt- och välståndsligor.

Åtta förlorade år
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)