Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2014/15:3003

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Budgetpropositionen för 2015

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 162 miljarder kronor för 2015, 1 184 miljarder kronor för 2016 och 1 235 miljarder kronor för 2017 (avsnitt 22.1).

Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2015 enligt förslaget i tabellen i avsnitt 22.8 och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.

Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av statsbudgetens inkomster
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)