Bygg ut E6

Motion 2018/19:1010 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut E6:an till trefilig motorväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nästan dagligen sker det olyckor på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Än så länge har ingen av dessa olyckor haft dödlig utgång, men de ekonomiska och mänskliga kostnaderna är enorma. Varje dag, under morgon- och eftermiddagstimmarna, bildas det långa köer av bilar, vars passagerare har bråttom till jobbet, barnens aktiviteter eller hemmet. Det är en stor tidsförlust för alla när tid som kan användas effektivt tillbringas i köer – oavsett om man kör själv, samåker eller åker kollektivt. Omräknat i pengar är det miljarder som går upp i rök. Dessutom resulterar köerna i ökade utsläpp.

Skåne är en expansiv region och kommunerna längs E6 lockar ständigt nya invånare som arbetspendlar. En satsning på utbyggnad av E6 är förutom en satsning på trafiksäkerhet och miljö också en satsning på utvidgning av arbetsmarknaden. Vilket leder till att fler människor kommer i arbete, tillväxten i ekonomin blir högre och skatteintäkterna ökar.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)