Bygg ut fler spår mellan Göteborg och Falkenberg

Motion 2018/19:228 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en åtgärdsvalsstudie för sträckan mellan Göteborg och Falkenberg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spårbunden kollektivtrafik är framtidens transportsätt för flertalet av oss. I norra Halland så är det många som pendlar till arbete i Göteborg. Tyvärr så är tåg­förbindelserna inte så bra på grund av lång tid mellan tågen.

Med fler tågavgångar som stannar på fler stationer mellan Göteborg och Falkenberg så avlastar man motorvägen in till Göteborg, en väg som idag har långa köer, och framtiden ser ut att innehålla ännu längre köer. Arbetspendlingen ökar kontinuerligt och idag har cirka 30 procent av de förvärvsarbetande i Halland sin arbetsplats i en annan kommun än den man bor i. Pendlingen ökar i alla relationer men det finns ett över­gripande mönster där de som bor i Kungsbacka kommun pendlar till Göteborgs­regionen, där Varberg och Falkenberg kommuner uppvisar en ömsesidigt ökande pendling, en ökning som också sker mot Göteborg.

Pendlingsstatistiken visar att drygt 45000 personer pendlade in eller ut över länsgränsen (85 procent pendlar norrut).

För att kunna ha regelrätt pendeltågstrafik mellan Göteborg och Falkenberg behövs det fler perronger och fler spår som gör det möjligt för fler tåg att trafikera sträckan.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)