Bygg ut riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping

Motion 2018/19:991 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 53 sammanbinder Eskilstuna och Nyköping, Södermanlands största städer, och är således av stor regional betydelse. I dagsläget har denna väg ett flertal farliga och smala sträckor, som bitvis är mycket kurviga. Behovet av ombyggnad är angeläget.

Utöver det mycket viktiga säkerhetsargumentet finns ytterligare starka skäl till en ombyggnad av riksväg 53: regionförstoring och ökad tillväxt. De kommuner som berörs mest är Katrineholm, Flen, Nyköping och Oxelösund. Där skulle en regionförstoring, som en ombyggd väg ger, öka arbetskraftstillgängligheten högst påtagligt.

En ombyggnation av riksväg 53, pulsådern rakt igenom hela Södermanland som förbinder de största orterna, är ett konkret förslag som leder till fler tillväxtmöjligheter. För Nyköpings, Flens och Eskilstunas kommuners fortsatta utveckling är det viktigt med en uppgradering. En uppgradering av riksväg 53 till en så kallad två-plus-ett-väg vore ett kostnadseffektivt alternativ.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av väg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)