Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2017/18:1551 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbereda för att bygga ett dubbelspår till Sundsvall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tågtrafiken på sträckan Sundsvall–Gävle ligger nära kapacitetstaket, vilket begränsar transportkapaciteten av både varor och människor, något som inte bara skapar mer trafik på väg utan som i sin tur inte minst ökar transporttiden för människor. Den ökade transporttiden leder i sin tur till att tidsvinsten i att flyga ökar, vilket därigenom leder till ett ökat beroende av fossilbränslen då tiden är en avgörande faktor för många resenärer.

Det är därför befogat, utifrån ett rimligt kostnads-/effektivitetshöjande perspektiv, att skyndsamt både planera och förbereda för ett byggande av ett dubbelspår på den angivna sträckan.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)