Bygglov för solcellsparker

Motion 2021/22:515 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bygglov för solcellsparker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag kan man bygga mycket stora solcellsparker på hundratals hektar och med solpaneler på 3–4 meters höjd utan bygglov. Detta även om det sker alldeles intill befintlig bostadsbebyggelse. För det mesta annat krävs bygglov, till och med för en enklare brygga.

Den som plötsligt får en omfattande solcellspark som granne upplever snabbt hur värdet på den egna fastigheten sjunker. Detta är orimligt. En stor solcellspark är en industrianläggning och bör behandlas som en sådan. Och självklart måste det krävas ett bygglov som handläggs på sedvanligt sätt. 

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)