Byråkrati vid ungas inträde i a-kassan

Motion 2005/06:A347 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)

av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglerna i a-kassan vid inträde.

Motivering

En del unga människor som är på väg ut på arbetsmarknaden hamnar i kläm när det gäller a-kassan. Man har anmält sig till a-kassan och sedan inte gett arbetsintyg som skall lämnas in fem veckor efter inträdesansökan så blir man oförsäkrad vilket är oacceptabelt och för många en mycket svår situation.

Inträdeskravet anser vi borde ändras till att alla har rätt till inträde i a-kassan från första arbetsdagen utan krav på arbetad tid och att man om olyckan är framme och personen blir arbetslös så bevisar man arbetskravet i efterhand. Dessutom anser vi att informationen till unga måste bli bättre när det gäller inträdeskrav m.m.

En ändring åt detta håll torde inte bli några kostnadsökningar för a-kassan utan i stället vara en besparing på grund av att handläggarna inte behöver jaga dessa arbetsintyg som inte inkommit.

Arbetsvillkoret på sex månader ligger kvar och utgör ett skydd att inte fusk förekommer samt att tolv månaders medlemsvillkor finns kvar.

Stockholm den 4 oktober 2005

Anneli Särnblad (s)

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)