Cancerscreening

Motion 2019/20:3006 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja användandet av förebyggande cancerscreening och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de allra viktigaste faktorerna för att maximera chanserna för överlevnad för personer som drabbas av cancer är att sjukdomen upptäcks i tid. För bästa möjliga prognos ska cancern upptäckas innan symptom ens börjar märkas. Tekniken omfattar allt från blodprover och urinprover till olika former av medicinsk röntgen. Om cancer upptäcks under screening görs detta vanligtvis i ett tidigare skede än i de fall en person gått till en läkare för att utreda givna symptom. Det ger en bättre prognos för patienten och sparar skattepengar i form av minskade behandlingskostnader.

Givet ovanstående är det viktigt ur både ett individ- och samhällsperspektiv att främja screening av cancer i syfte att rädda fler.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)