Centerpartiets budgetmotion 2022

Motion 2021/22:4121 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2021/22:4121

av Annie Lööf m.fl. (C)

Centerpartiets budgetmotion 2022

1.    Sammanfattning

Sverige är ett av världens bästa länder. Men vårt land är i behov av viktiga liberala reformer. För att bekämpa arbetslöshet och utanförskap och få hela landet att växa med fler växande företag. För att få klimatomställningen gjord. För att bekämpa gängkriminalitet. Och för att förbättra jämställdheten.

Förhoppningsvis kan vi nu se slutet på pandemin och ges möjlighet att fullt ut återstarta ekonomin. Många delar av vår ekonomi saknar de förutsättningar som krävs för att småföretagandet och jobbskapandet ska kunna blomma ut i hela landet. Värdefull tid har förlorats i vår strävan att integrera utsatta grupper i samhället, med långtidsarbetslöshet och utanförskap
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)