Charterflygplats i Dalafjällen

Motion 2009/10:T231 av Hans Unander och Kurt Kvarnström (s)

av Hans Unander och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en charterflygplats i Dalafjällen.

Motivering

Trots den djupa lågkonjunktur som drabbat oss finns det branscher där man andas framtidstro och ser nya möjligheter att expandera. En sådan bransch är turistnäringen och inte minst den som riktar sig till vår svenska fjällvärld. Sälenfjällen är den näst mest besökta turistanläggningen som man betalar för att komma till, bara Liseberg är större i Sverige.

I Dalarna är ett projekt för en internationell charterflygplats till Sälenfjällen i full gång. Flygplatsen kommer att kunna ta emot fjällturister till Sälenfjällen, Trysil och Idre långväga ifrån. I dag är det i praktiken omöjligt för internationella gäster att komma hit, restiden blir för lång. Flygplatsen skulle framför allt bli ett resmål, en flygplats som man flyger till och inte från, vilket gör det här projektet unikt.

Redan i dag är Sälen Skandinaviens största skiddestination med cirka två miljoner besökare per vinter, med utbyggnaden kommer potentialen att vara cirka tre miljoner. Det finns 2 000 småföretag i turistområdet som ser en enorm potential i detta. De utvecklingsplaner som finns för fjällanläggningarna skulle innebära ca 30 000 fler turistbäddar i området.

Den norska näringsministern har uttryckt sig positivt för en utveckling av området, då det ger positiva effekter också för Norge. Flera parter är inblandande i projektet, vilket innebär stöd för vidare utredning också ekonomiskt.

Stockholm den 29 september 2009

Hans Unander ()

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)