Cigarettfimpen - världens vanligaste skräp

Motion 2017/18:405 av Barbro Westerholm (L)

av Barbro Westerholm (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen i miljöbalken om förbudet om nedskräpning så att det tydliggörs att även cigarettfimpar omfattas av boten för nedskräpning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken är tydlig: Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”

Sedan 10 juli 2011 har polisen möjlighet att bötfälla personer som skräpar ned på en allmän plats. Märkligt nog är cigarettfimpar nästan den enda form av nedskräpning som accepteras trots att de utgör en omfattande del av det skräp som kastas på marken.

I Sverige slängs varje år över en miljard fimpar på våra gator och torg och de skräpmätningar som Håll Sverige Rent genomför tillsammans med SCB i samarbete med ett tiotal städer i Sverige visar tydligt att fimpar står för runt 60 procent av allt skräp. Förutom att fimpar förfular vår miljö innehåller de giftiga ämnen som nickel och kadmium och plast som gör att de bryts ned långsamt. Fimparna stannar därför kvar i miljön om inte någon plockar bort dem.

Speciellt allvarligt är att det är vanligt att cigarettfimpar återfinns på platser där barn leker, såsom på gräsmattor i parker och på lekplatser. Cigarettfimpar utgör också majoriteten av skräpet som Ocean Conservancy’s International Coastal Cleanup initiative (ICC) samlar in på världens stränder. Fimparna tros ta död på miljoner fåglar, fiskar och andra djur. Ett enda filter blir till tusentals mikrofibrer som kan hamna i den marina miljön. Därför ska naturligtvis också cigarettfimpar omfattas av boten för nedskräpning.

Cigarettfimpar kan rimligtvis inte anses vara obetydlig nedskräpning som bedöms som en ringa förseelse.

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)