Cirkulär ekonomi och kemikalier

Motion 2020/21:2918 av Magnus Ek m.fl. (C)

av Magnus Ek m.fl. (C)
Sammanfattning

En bättre miljö går hand i hand med ekonomisk utveckling. Det är genom grön tillväxt, företagsamhet och innovationer som vi skapar de lösningar och resurser som behövs för att satsa på effektiva miljöåtgärder. Politiken ska skapa smarta gröna styrmedel som gör det enkelt och lönsamt för både privatpersoner och företagare att vara miljövänner. Det kräver insatser och reformer som kombinerar ett globalt miljöansvar med lokalt miljö­arbete. Sverige ligger i internationella mätningar allt som oftast i topp när det kommer till hållbarhet och svenska miljöinnovationer är ofta banbrytande och en viktig export­vara. Men mycket arbete kvarstår för att vi ska kunna sluta kretsloppen, minska vårt beroende av jungfruliga material och ställa om till en cirkulär ekonomi. I samtliga steg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)