Cirkulär ekonomi

Motion 2020/21:3351 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2020/21:3351

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Cirkulär ekonomi

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att klarlägga effekterna av införda miljöskatter och andra styrmedel och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att pris och kvalitet på återvunnet material kan konkurrera med jungfruligt material och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet för en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)