Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Civilsamhällets roll i äldrepolitiken

Motion 2021/22:3862 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en samlad strategi för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt land blir allt fler äldre och många äldre är friska längre. Hälsan är generellt god bland våra äldre, om man jämför med andra länder. Ofrivillig ensamhet är dock ett växande problem och ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja. De äldre som känner stor ensamhet har större risk att drabbas av fysiska eller psykiska sjukdomar. Bland de som är mellan 65 och 80 år är den ojämförligt viktigaste faktorn för livskvalitet den psykiska hälsan.

Social gemenskap är en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa hos oss alla. Studier visar att stödsamtal hjälper bättre än läkemedel och dessutom ger färre biverkningar. Det finns rapporter som visar att deltagande i sociala aktiviteter motverkar depressioner, har en läkande effekt samt innebär att färre insjuknar i depression och bättre psykisk och fysisk hälsa.

För att investera i det friska behövs fortsatta satsningar inom välfärdsområdet men också på civilsamhället. En satsning behövs på flera områden för att bryta äldres ensamhet med förbättrade förutsättningar för föreningslivet att möta äldres ensamhet. Civilsamhället är en ovärderlig kraft i vårt samhälle och ger våra äldre en stimulans och ett utbud som inte välfärdssamhället enbart kan stå för. En samlad strategi behövs för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället.

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)