CSN och högskolornas terminsindelning

Motion 2010/11:Ub207 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utredning av hur studiemedelssystemet kan utformas så att studenter inte riskerar att mista studiemedel trots att de läser rätt antal högskolepoäng.

Motivering

Under de senaste månaderna har det uppstått problem mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Centrala studiestödsnämnden (CSN). På vissa av KTH:s utbildningar följer man inte helt och fullt normen att en veckas studier ska motsvara 1,5 högskolepoäng under samtliga terminer. Utslaget på ett läsår blir det rätt men på en termin kan det bli annorlunda. CSN betalar endast ut studiemedel för de veckor man studerar och för maximalt 20 veckor per termin. De som hamnar i kläm är alltså KTH:s studenter.

KTH har en studieplan som fungerar och CSN har en lagstiftning att följa. Även om KTH:s förklaring är helt rimlig och att studenterna sett över ett helt läsår läser rätt antal poäng på rätt antal veckor får inte CSN göra undantag. Detta har nu lett till att KTH tvingats erbjuda kortare anställningar åt de studenter som drabbats av detta i år och för dem som riskerar att drabbas nästa år erbjuds en ”fejkkurs” för att man ska kunna få ut fullt studiemedel.

I CSN:s verksamhet måste studenternas situation stå i centrum. När en högskola eller ett universitet kan ge en rimlig förklaring till varför en termin är kortare än den andra men rätt antal poäng uppnås under ett år eller läsår måste CSN kunna betala ut fullt studiemedel till studenterna. Denna fråga bör skyndsamt utredas så att inte fler studenter hamnar i ekonomiska bekymmer på grund av byråkratin.

Stockholm den 20 oktober 2010

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)