Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

CSN:s hemutrustningslån

Motion 2020/21:1946 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kraven för efterskänkning av CSN:s hemutrustningslån och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet, eller är inskriven på Arbets­förmedlingen och har rätt till etableringsersättning, samt var minst 18 år vid mottagandet, kan ansöka om hemutrustningslån via CSN. Summan man kan låna beror på antalet per­soner i hushållet, och om bostaden är möblerad eller ej. De första två åren efter erhållet lån är amorteringsfria. Räntenivån är låg, 1,74 procent för 2020. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet på grund av låg inkomst, sjukdom, eller hög ålder efterskänks lånet. Avlider låntagaren avskrivs lånet automatiskt.

Mellan åren 20102019 efterskänktes lån av detta slag till ett belopp om 300 miljoner kronor. Villkoren för dessa lån är som framgått betydligt förmånligare än motsvarande villkor för andra lån på marknaden. Möjligheten till efterskänkning är dessutom mycket generösare än vad som studielån och andra lån som CSN lämnar. Detta förhållande är orimligt, och upplevs av många som stötande. Kraven för efterskänkning av hemutrust­ningslånen måste därför skärpas och likriktas med vad som gäller för andra CSN-lån.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)