CSN:s hemutrustningslån

Motion 2021/22:1468 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kraven för efterskänkning av CSN:s hemutrustningslån och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet, eller är inskriven på Arbetsförmedlingen och har rätt till etableringsersättning, samt var minst 18 år vid mottagandet, kan ansöka om hemutrustningslån via CSN. Summan man kan låna är beroende på antalet personer i hushållet, och om bostaden är möblerad eller ej. De första två åren efter erhållit lån är amorteringsfria. Räntenivån är låg, 1,58 procent för 2021. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet på grund av låg inkomst, sjukdom, eller hög ålder efterskänks lånet. Avlider låntagaren avskrivs lånet automatiskt.

Mellan åren 2010-2019 efterskänktes lån av detta slag till ett belopp om 300 miljoner kronor. Villkoren för dessa lån är som framgått betydligt förmånligare än motsvarande villkor för andra lån på marknaden. Möjligheten till efterskänkning är dessutom mycket generösare än vad som studielån och andra lån som CSN lämnar. Detta förhållande är orimligt, och upplevs av många som stötande. Kraven för efterskänkning av hemutrustningslånen måste därför skärpas och likrikta med vad som gäller för andra CSN-lån.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)