Cuba

Motion 1992/93:U629 av Siw Persson (fp)

av Siw Persson (fp)
Den svenska regeringens stöd till de kubanska
dissidenterna är av stor betydelse. Radio Swedens spanska
sändningar är en av de få möjligheter som man idag har för
att informera om den svenska regeringens Cubapolitik och
solidaritet gentemot de demokratiska krafter som kämpar
för en demokratisk och fredlig utveckling såväl inne i Cuba
som i exil.
När det gäller bidrag för utveckling av demokrati och
mänskliga rättigheter på Cuba bör medel överföras från
Cubahjälpen till Kommittén för mänskliga rättigheter i Cuba
och till de demokratiska politiska organisationer som
formar den demokratiska plattformen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stöd till de demokratiska
krafterna på Cuba.

Stockholm den 25 januari 1993

Siw Persson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)