Cyklar på cykelbanan

Motion 2021/22:365 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda framförandet av alla typer av moped på cykelbanor inom detaljplanerat område och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi ett väl utbrett nät av cykelbanor som många använder sig av. Tanken är att detta ska vara en trygg och säker väg där cyklister kan färdas utan att blandas med övrig trafik. Det är dock ett problem att vissa typer av mopeder, moped klass2, får möjlighet att använda cykelbanorna, då det blivit alldeles för vanligt att mopeder används för att råna cyklisterna. Mopeder som används är både av klass1, vilka ej får färdas på cykelbanor, och klass2. Det skulle bli tryggare för övriga trafikanter om inga mopeder fick färdas på cykelbanor, i alla fall inte inom detaljplanerat område.

Idag är många cyklister oroliga när de använder cykelbanorna, just på grund av rån­risken från mopeder. Många vittnar om att det räcker med att man hör ljudet från en moped, så blir man rädd.

Om mopederna oavsett klassificering förbjuds på cykelbanor inom detaljplanerat område och förbudet upprätthålls, skulle detta vara en åtgärd som skapar mer trygghet för våra cyklister. Detta blir också en mycket tydligare gränsdragning för vilka som får färdas på cykelbanorna.

Jörgen Grubb (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)