Dansbandsmomsen

Motion 2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sänka den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns olika mervärdesskattenivåer. Oftast är de logiskt motiverade. Detta gäller dock inte för den märkliga skillnaden mellan moms vid ett musikarrangemang och vid samma arrangemang men där dans också förekommer. Momsnivån vid en musikkonsert, där publiken enbart lyssnar till musiken, är sex procent. Motsvarande momssats så snart åhörarna utöver att lyssna också börjar röra sig till musiken – de dansar – är 25 procent. Detta är ologiskt och bör rättas till.

Dansen är en folkrörelse som finns över hela landet, och stora mängder människor samlas i och kring musik och dans för att trivas tillsammans och få en stark upplevelse. Varför kultur som utövas i form av musik och dans ska beskattas med 25 procents moms, medan kultur i form av enbart musik är belagd med väsentligt lägre moms är svårt att se logiken i. Momsnivån för musikverksamhet bör därför vara densamma vare sig åhörarna eller publiken dansar till musiken eller inte.

Denna fråga har tidigare prövats utan framgång. Vi hoppas att tiden talar för motionen denna gång!

Anders Åkesson (C)

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)