Dawit Isaak

Motion 2012/13:U265 av Staffan Danielsson och Rickard Nordin (C)

av Staffan Danielsson och Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att representanter för Sverige måste få träffa den svenska medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea.

Motivering

Eritrea styrs diktatoriskt. Den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak fängslades tillsammans med andra journalister för 11 år sedan, och har sedan dess suttit inspärrad under vidriga förhållanden. Flera av de andra journalisterna har dött. De var aktiva i kampen för demokrati och yttrandefrihet. De sitter inspärrade utan att någon rättegång har hållits.

Många har engagerat sig för Dawit Isaak och Sveriges regering arbetar intensivt för att få honom fri, dock ännu utan att lyckas.

Ingen svensk myndighet och inte heller någon från hans familj har fått träffa Dawit Isaak i fängelset. Att fängsla någon utan rättegång, att ha vidriga förhållanden i fängelset och att aldrig tillåta besök i fängelset är djupt inhumant. Den regering som låter detta ske, och de som stöder den, framstår som rättsvidriga.

Vi väcker denna motion som ett stöd för den svenska regeringens oupphörliga arbete med att få Eritreas regim att frige Dawit Isaak. Det absolut minsta som Eritrea omedelbart måste medge är att representanter från Sverige tillåts att besöka Dawit Isaak. Regeringen bör prioritera just detta i sitt fortsatta arbete i frågan.

Stockholm den 27 september 2012

Staffan Danielsson (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)