De äldres situation i Sverige

Motion 1997/98:So406 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:So406

av Carl Bildt m.fl. (m)

De äldres situation i Sverige

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning  

2 Moderata utgångspunkter  

2.1 Ta till vara kunskap och kompetens  

2.2 Fördjupa välfärden  

3 Vi blir allt äldre  

4 Pensionärernas ekonomiska situation  

5 Äldreomsorgen – ett vårdsystem i kris  

5.1 Ädelreformens brister kvarstår  

5.2 Gränsdragningsproblemen kvarstår  

6 Nödvändiga förändringar  

6.1 Ett samlat ansvar  

6.2 Valfrihet i äldreboendet  

6.3 Mångfald, valfrihet och respekt för den enskilda människan  

6.4 Konkurrens för bättre service  

6.5 Hemtjänsten nödvändig – men otillräcklig  

7 Valfrihet och alternativ  

7.1 Frivilliga krafter behövs  

7.2 Alternativa vårdformer bör stödjas  

8
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)