Dela data mellan myndigheter

Motion 2020/21:1919 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sätt att underlätta för myndigheter att dela data med varandra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra året lämnade Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen sitt betänkande (SOU2019:59). Delegationen har bl.a. studerat omfattningen av de felaktiga betalningarna från välfärdssystemen. Resultaten från omfattningsstudierna visar att de felaktiga utbetalningarna totalt uppskattas till cirka 5,5 procent av de totala utgifterna exklusive ålderspensionssystemet. Detta motsvarar 18 miljarder kronor årligen.

Vi vet dessvärre att det i dessa belopp även finns medel som används av den organiserade brottsligheten. Det finns brottsnätverk som satt i system att fuska med t.ex. assistansersättningen.

Man borde kunna komma till rätta med en del av de här problemen genom att underlätta för statliga myndigheter att dela information och data med varandra. Det finns regler som är till för att motverka integritetskränkningar men som blir väldigt märkliga när det rör sig om myndighetsutövning inom statens regi. Det borde gå för t.ex. Arbetsförmedlingen att kontrollera med Försäkringskassan att en person som sagt sig stå till arbetsmarknadens förfogande inte samtidigt anmält sig som föräldraledig. Uppgifterna finns redan insamlade och det borde inte vara mer integritetskränkande att de delas mellan just dessa statliga myndigheter.

Därför är det viktigt att regeringen fortsätter det arbete man inlett med att se över hur information kan delas mellan myndigheter för att minska felaktiga utbetalningar och bekämpa organiserad brottslighet.

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

Joakim Järrebring (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)