Delat tilläggsbidrag i studiestödet

Motion 2012/13:Ub366 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för två vårdnadshavare att dela tilläggsbidraget i studiestödet.

Motivering

Den som studerar och samtidigt har vårdnaden om ett barn har rätt till ett tilläggsbidrag i studiestödet. Om båda vårdnadshavarna studerar kan bidraget bara ges till en av vårdnadshavarna. När vårdnadshavarna lever tillsammans ges bidraget till den som först får sin ansökan om studiestöd beviljad. I det fallet spelar det förstås också mindre roll vem av dem som får bidraget då man sannolikt tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen.

När vårdnadshavarna inte lever tillsammans blir det dock lite mer besvärligt om båda vill studera samtidigt. Hela tilläggsbidraget ges då till den vårdnadshavare som barnet är skrivet hos. Detta kan i en del fall innebära att en studerande vårdnadshavare som tar lika stort ansvar för barnet, exempelvis varannan vecka, inte kan få del av tilläggsbidraget.

Ur både rättvise- och jämställdhetssynpunkt borde det vara rimligt att i dessa fall dela tilläggsbidraget mellan vårdnadshavarna, med en möjlighet att överlåta sin del till den andra. Regeringen bör se över denna fråga.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)