Demokrati och arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2007/08:A322 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att likställa facklig frånvaro med politisk frånvaro i arbetslöshetsförsäkringens ersättningsregler.

Motivering

Det behövs en mångfald av personer som engagerar sig politiskt. Mångfalden måste finnas både i ålder, kön och etnicitet, men även i erfarenheter och bakgrund. För många är det en oerhörd stimulans att vara fritidspolitiker, särskilt om du befinner dig utanför arbetsmarknaden. Det politiska uppdraget kan då vara det som gör att du som arbetslös orkar med din vardag. Men det uppstår ett ekonomiskt problem för de personer som har ett politiskt uppdrag och samtidigt förlorar sitt arbete.

Om du har ett politiskt uppdrag och har tjänstledigt för detta, och blir arbetslös, så får du inte räkna tjänstledigheten som arbetad tid när du ska uppbära ersättning från a-kassan. Det får man göra för ett fackligt uppdrag. Det borde inte vara någon skillnad på vilket uppdrag man har, om det är fackligt eller politiskt. Vi anser därför att politisk frånvaro skall likställas med facklig frånvaro när det gäller ersättningsreglerna i lagen om arbetslöshetsförsäkringen ALF.

Det är inte rimligt att en och samma person som är arbetslös ska behandlas olika vid två likvärdiga uppdrag. Båda uppdragen är av stort samhälleligt intresse och bör därför, så långt det är möjligt omfattas av likvärdiga regler.

Stockholm den 2 oktober 2007

Siw Wittgren-Ahl (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)