Demokratins krympande utrymme

Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:723

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Demokratins krympande utrymme

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 Civilsamhällets roll

3.2 Rätten att organisera sig

3.3 Det krympande utrymmet för civilsamhällesorganisationer

3.4 Begränsad finansiering

4 Särskilt utsatta rörelser

4.1 Facklig organisering

4.2 Feministiska rörelser

4.3 Miljö- och markaktivister

4.4 Hbtq-organisationer

4.5 Media och journalister

4.6 Forskare och akademiker

5 Svensk utrikespolitik

5.1 Svenskt utvecklingssamarbete

5.2 Sverige i Europasamarbetet

5.3 Sverige i FN

5.4 Svenska samvetsfångar

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)