Den privata lokalradions förutsättningar i Sverige

Motion 2010/11:K248 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort koncessionsavgiften.

Motivering

En fri och oberoende kommersiell radio är viktig för Sveriges mediemångfald. Det var inte så länge sedan som det endast fanns tre radiokanaler att välja mellan. När den kommersiella radion etablerades i Sverige så fanns det kanske ett legitimt skäl för staten att ta ut en avgift för att sända radio. Men den tekniska utvecklingen har sprungit ifrån lagstiftningen. Tack vare Internet kan man idag välja mellan ett oändligt antal radiostationer.

Eftersom man idag kan välja Internetradio helt fritt eller lyssna på Internetradio från utlandet i mobilen vore det rimligt att ta bort den koncessionsavgift som den kommersiella radion betalar i Sverige. Det finns ingen koppling mellan statens utgift och den avgift som den fria, och oberoende, radion betalar.

Ett eventuellt borttagande av koncessionsavgiften skulle även ge ekonomiska möjligheter för den fria radion att erbjuda nyhetssändningar och annat regionalt innehåll, vilket skulle öka mångfalden som många eftersträvar. I storstäderna finns det ofta lokala och regionala sändningar, men på grund av koncessionsavgiften saknas de ekonomiska förutsättningarna för detta i stora delar av Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen se över möjligheten att ta bort koncessionsavgiften. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)