Den svenska bärbranschen

Motion 2005/06:Sf210 av Krister Hammarbergh och Ulla Löfgren (m)

av Krister Hammarbergh och Ulla Löfgren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra det möjligt för svenska företag att köpa bär av utländska bärplockare på samma villkor som av svenska bärplockare.

Motivering

Regeringsrätten avgav för en tid sedan en dom som gick ut på att företag i bärbranschen tvingas betala sociala avgifter för utländska personer som säljer bär till dessa företag. Normalt gäller skattefrihet för privatpersoner som säljer bär som de plockat själva. Enligt domen från Regeringsrätten är den ersättning som utgår till utländska bärplockare att anse som ersättning för arbete i stället som betalning för en såld produkt. Därmed blir företagen skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för de utländska bärplockarna.

Cirka 500 000 ton vilda bär växer i de svenska skogarna, varav 70 % i Norrlands skogar. Variationen är stor mellan olika år. Bärbranschen köper årligen upp mellan 10 000 och 20 000 ton bär som plockas i svenska skogar, uppemot 70 % är blåbär. Bärbranschen tar bara hand om 2–4 % av alla bär i skogen. Det mesta blir kvar och ruttnar bort.

Alltfärre svenskar plockar i dag bär, vare sig det gäller för försäljning eller för eget bruk. Bärbranschen har därför blivit beroende av utländska bärplockare. 6 000 till 8 000 personer plockar och säljer bär varje år, varav närmare 80 % är utländska plockare. Konsekvensen av domen kommer att bli sänkta ersättningar och därmed svårigheter att hitta personer som är intresserade av att plocka och sälja bär. Därmed kommer den redan i dag lilla andel av de vilda bär som tas till vara att bli ännu mindre. Konkurrerande företag i andra länder saknar beskattning på bärplockning. Sannolikt hotas ett antal arbetstillfällen för de anställda i befintliga bärföretag, med minskade skatteintäkter för staten som en följd. Uppenbart måste en förändring i gällande skattelagstiftning ske för att skapa en rimlig konkurrenssituation för de svenska bärföretagen och för att det skall vara möjligt att bättre nyttja den resurs som de vilda bären innebär.

Stockholm den 26 september 2005

Krister Hammarbergh (m)

Ulla Löfgren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)