Den svenska miljöpolitiken i EU

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ459

av Lars Ohly m.fl. (v)

Den svenska miljöpolitiken i EU

v275

1 Sammanfattning

I den här motionen föreslår Vänsterpartiet åtgärder som gör skillnad för bättre klimat och ett renare och rikare hav som vi anser att Sverige ska driva i EU. Vi yrkar bl.a. att regeringen agerar för att EU:s mål vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser höjs från 20 till 40 procent till 2020, för billigare vegetarisk mat, för skärpning av EU:s handelssystem med utsläppsrätter, för utbyggnad av EU-gemensam vindkraft till havs, för ökat klimatbistånd, för ett moratorium för storskaligt torskfiske i Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, för att EU:s orättfärdiga fiskeavtal med utvecklingsländer avbryts, för satsningar på stora musselodlingar för renare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (55)