Det europeiska samarbetets framtid

Motion 2005/06:U339 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Sammanfattning

I den här motionen presenterar Vänsterpartiet sin syn på Europeiska unionens utveckling och utvecklar det alternativ till ett alleuropeiskt samarbete som partiet verkar för.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Inledning 4

4 En union med stora demokratiska brister 5

4.1 Storföretagens EU 5

4.2 Männens EU 6

4.3 EU:s egen fred 6

5 EU:s kris – bristande folklig förankring och interna motsättningar 7

5.1 Centraliseringen har nått vägs ände 8

5.2 Medlemsländerna i otakt i utrikespolitiska frågor 9

5.3 Instabil stabilitetspakt 9

5.4 Skillnader i ekonomisk och social politik 9

5.5 Bristande samsyn om den gemensamma framtidsbudgeten 10

5.6 Schismer mellan gamla och nya medlemsländer 10

5.7 Kommissionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)