Det fria ordet och Dawit Isaaks frihet

Motion 2012/13:U255 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och vikten av att Sverige som nation står upp för det fria ordet.

Motivering

I över 11 år har den svenska medborgaren och journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea. Dawit Isaak fängslades tillsammans med andra journalister och politiker för att de förespråkade demokrati, yttrandefrihet och politiska rättigheter.

Rätten att få uttrycka sin mening och kritisera politiker bör gälla alla oavsett var i världen man befinner sig. Att fängslas utan att ha ställts inför rätta är inte acceptabelt. Det är inte heller acceptabelt att svenska myndigheter eller internationella frivilligorganisationer inte har tillåtits besöka Dawit Isaak i fängelset av humanitära och mänskliga skäl.

Sverige måste som land föra en principfast och konsekvent politik gentemot samtliga odemokratiska regimer. Pressfriheten är ofta det första en diktatur ger sig på. Journalister och författare måste få arbeta i det fria. Inte i någon officiell kontakt med regimen i Eritrea eller med något av länderna på Afrikas horn ska frågan om yttrandefrihet stå utanför dagordningen.

Den tysta diplomatin som varit Sveriges strategi i försöken att få till en frigivning av Dawit Isaak har inte fungerat. Den är vid det här laget prövad alltför länge. Det räcker inte med att i efterhand stå upp för det fria ordet. Kampen för demokrati och yttrandefrihet måste ske varje dag och med stor tydlighet.

Med starkare tryck och med nya metoder måste Sveriges och omvärldens protester till stöd för en frigivning fortsätta och ambitionen måste vara att fortsätta arbetet tills Dawit Isaak är på fri fot. Andra länder har nått större framgång i sitt arbete och Sverige måste intensifiera ansträngningarna och utse ett särskilt sändebud för att få till en frigivning av Dawit Isaak.

Vi är som socialdemokratiska riksdagsledamöter väldigt bekymrade över situationen för Dawit Isaak. Sverige måste göra allt som står i vår makt för att han ska släppas fri och det får aldrig råda något tvivel om att vi som nation alltid står upp för det fria ordet.

Stockholm den 26 september 2012

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)