Det goda livet på äldre dagar

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2015/16:2589

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Det goda livet på äldre dagar

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Moderata värderingar och utgångspunkter

3Alliansregeringens äldrereformer

3.1 En nationell värdegrund har lagts fast

3.2 Kvalitetssatsning i äldreomsorgen

3.3 Valfriheten har stärkts – Lagen om valfrihetssystem

3.4 En parboendegaranti

3.5 Insatser för de mest sjuka äldre – kvalitetsregister

3.6 Ett omvårdnadslyft för medarbetarna

3.7 En påbörjad ledarskapsutbildning för chefer

3.8 Avdrag för hushållstjänster och dubbelt jobbskatteavdrag

3.9 Utveckling av öppna jämförelser

3.10 Investeringsstöd till byggande av bostäder för äldre

3.11 Ökad statlig tillsyn – Inspektionen för vård och omsorg 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)