Det offentliga rummet

Motion 2021/22:2159 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att följa upp regelverket om kamerabevakning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att ge polis och ordningsvakter bättre verktyg och starkare befogenheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trygghet är och har alltid varit en central del av den socialdemokratiska politiken. De flesta vet att Socialdemokraterna förespråkar trygghet i arbetslivet och välfärden. Självklart gäller vår trygghetssträvan även tryggheten på gator och torg – det är grundläggande för ett samhälle som bygger på jämlikhet och frihet för var och en.

Väldigt mycket har gjorts på trygghetsområdet under sju år med en socialdemokratiskt ledd regering: mer resurser har tillförts, många straffskärpningar har genomförts och mycket fokus har legat på långsiktiga och förebyggande åtgärder. Men ännu mer behöver göras.

Vi har samlat exempel från våra valkretsar för att visa varför vi anser att mer måste göras för att vanligt folk ska kunna känna sig trygga i sin vardagsmiljö.

Att få till en ändamålsenlig kamerabevakning på strategiskt viktiga platser är avgörande i det trygghetsskapande arbetet för många kommuner. Enligt Uppsala kommun förekommer så mycket brott vid området runt Stora Torget att det behövs kamerabevakning där dygnet runt. Men kammarrätten fastställer att de kameror som redan finns i området ska vara avstängda från klockan 6 på morgonen till klockan 20. Kommunen har tagit fram statistik för händelser som rapporterats när kamerorna är avstängda. Under en period av ett år inträffade 429 brott och ordningsstörningar mellan de båda klockslagen.

När vi ställs inför valet att skydda den personliga integriteten genom att kameror stängs av eller att kamerorna får vara påslagna för att förhindra brott, då är valet enkelt. Kameror förebygger brott och därmed skyddar de i själva verket den personliga integriteten. Det finns inget mer kränkande för en persons integritet än att bli rånad eller utsättas för våld. Vi föreslår därför att regeringen överväger att följa upp den genomförda lagändringen 2018 om kameraövervakning för att säkerställa en likvärdig implementering i hela landet och om den inte räcker ser över möjligheten att förbättra lagen ytterligare.

Allt för ofta skadas och dödas människor på gator och torg av skjutningar och sprängningar. Vi kan inte ha områden i Sverige där det skjuts på öppen gata eller som nyligen, i Linköping, på en uteservering. Vi kan inte blunda för att det förekommer öppen narkotikahandel, rån och skjutningar på öppen gata.

Nu är det viktigare än någonsin att ha fler poliser ute på gator och torg där människor rör sig. Då ökar förutsättningarna att få koll på hur situationen ser ut i brottsutsatta områden, vilka individer som står för kriminaliteten och hur vi förebygger det. Vi behöver poliser som finns på plats och bygger relationer med invånarna.

Det är viktigt att alla vågar röra sig fritt utan att uppleva hotfull stämning. Kriminella ska inte kunna ta över offentliga platser och skapa otrygghet genom sin närvaro. I Västerås, t.ex., upplevs delar av city som otrygga och det kan vi aldrig acceptera. Lokala ordningsföreskrifter i all ära men de som ska upprätthålla trygghet och ordning behöver bättre förutsättningar att ingripa och flytta grupper som skapar en hotfull stämning.

”Bäste kund, ring på klockan!” En skylt på dörren talar om för kunder att dörren är låst i en klädbutik i centrala Örebro. Orsaken är en stor mängd stölder och hot trots kamerabevakning och trygghetsvärdar.

Lagen om avvisning från butik finns på plats tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen men fler åtgärder kan komma att behövs.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vidtagit många åtgärder på området och vi välkomnar det. Men det brådskar att öka tryggheten för vanligt folk och stärka förtroendet för vårt gemensamma samhälle.

Åsa Eriksson (S)

Denis Begic (S)

Marlene Burwick (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)