Det sjuka Sverige

Motion 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Sammanfattning

Sjukfrånvaron är ett av de allvarligaste problem som Sverige har.

Välfärdsstaten sviker på många områden, trots världens högsta skatter. Bidragsberoende, ekonomiska fastlåsningseffekter, öppen och dold arbetslöshet, förtidspensioneringar av arbetsmarknadsskäl och icke medicinskt grundade långtidssjukskrivningar är exempel på utanförskap som präglar Socialdemokraternas Sverige.

Vad som uppfattas som ohälsa är högst individuellt och därmed varierande från fall till fall. Det finns inte någon enhetlig definition för vad som är ohälsa. Men vi anser att sjukpenningberättigad sjukfrånvaro måste kopplas till arbetsförmågan.

Vi noterar att regeringen övertagit en lång rad moderata förslag för att stoppa de kraftigt ökade sjukskrivningstalen. Vi anser dock att de förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)