Differentierad taxa för servicenäring och obemannade butiker

Motion 2021/22:2405 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av tillsynskostnaderna för servicenäringen samt för obemannade butiker för att möjliggöra en differentierad taxa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag handlar en allt större del av befolkningen på stora köpcentrum där så är möjligt eller i de centrala delarna på orten. Landsbygdens stora utmaning är i dag hur man möter ökad konkurrens från köpcentrum samtidigt som man vill att handeln i byn ska finnas kvar.

I en del byar har man gått samman och bildat en ekonomisk förening för att butiken ska finnas kvar, på andra ställen har obemannade butiker startats upp på flera ställen runt om i Sverige. Där loggar man in med hjälp av sin telefon och gör sina inköp vilket möjliggör en fantastisk service för medborgarna. Att en lanthandel eller en obemannad butik betalar samma kostnad för exempelvis tillsyn som större handlare är orimligt. En översyn bör därför göras så att tillsynskostnaderna för servicenäringen samt för obemannade butiker ses över och blir differentierad så att fler små butiker kan finnas kvar. För att hela Sverige ska leva behövs en politik som går från ord till handling.

Med anledning av detta föreslår jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförts i motionen om att göra en översyn av tillsynskostnaderna för servicenäringen samt för obemannade butiker för att möjliggöra en differentierad taxa och tillkännager det för regeringen.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)