Digitala rättigheter

Motion 2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:N441

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Digitala rättigheter

MP2103

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 8

4 Fritt tillträde för alla 8

4.1 De statliga fibernäten 9

4.2 Wifi roaming 9

4.3 LAN-spel 9

4.4 Nätneutralitet 10

5 Medborgerliga rättigheter och integritet 11

5.1 Självbestämmande 11

5.2 Skydd av privatlivet 11

5.3 Inrätta en integritetsskyddsmyndighet 12

5.4 Ipredlagen 12

5.5 Datalagringsdirektivet 13

5.6 Passenger Name Records och Swift 13

5.7 FRA-lagen 14

6 Rätt till skydd 15

6.1 Rätt att vara anonym 16

6.2 Säkerhet 16

6.3 Bygga säkra och motståndskraftiga it-system 17

7 Skapande, innovation och digitala allmänningar 17

7.1 Fritt tillträde och allmän egendom 18

7.1.1 E-böcker 18

7.1.2 Öppna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)