Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Distansrevolutionen

Motion 2021/22:4059 av Maria Gardfjell (MP)

av Maria Gardfjell (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheterna ska uppmuntra till distansarbete för att ge ökad frihet och flexibilitet som gynnar arbetstagarnas välbefinnande, klimatet och landsbygdsutvecklingen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra distansrevolutionen i bred samverkan mellan stat, företag och organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Distansrevolutionen berör fler än arbetsmarknadens parter skrev TCO[1] och samverkan behövs för att ta vara på distansarbetets möjligheter. Jag instämmer helt med TCO, men ser även att det digitala arbetslivet kommer med en potential för samhället i stort. Miljöpartiet anser att ökad frihet och flexibilitet gynnar arbetstagarnas välbefinnande, klimatet – och landsbygdsutvecklingen.

Främja landsbygdsutveckling

Miljöpartiet vill ge myndigheter uppdrag att möjliggöra och uppmuntra till distansarbete. Att lämna bygden man älskar för att flytta till städerna för jobb eller studier är vanligt. Men långt ifrån alla vill bo i en stad.

I stället för att bara flytta ut några enstaka statliga myndigheter ut i landet kan myndigheterna nu anställa människor som bor i Sveriges alla delar, om distansarbete utnyttjas. Det breddar också rekryteringsbasen till statliga jobb. 

Bättre möjligheter till distansarbete ger fler möjlighet att få både ett jobb och ett boende som passar just dem. En trea i Stockholm kan bytas mot en mindre gård i Dalarna. Välbehövliga skatteintäkter kommer landsbygdskommunerna till del. Fler barnfamiljer i glesbygden gör att byskolorna inte behöver läggas ner på grund av brist på barn. Välfärden i glesbygd kan säkras långsiktigt när glesbygdsläkarens eller -lärarens respektive kan få distansjobb på myndighet eller företag.

Kontorshubbar och bredband i hela landet

När fler arbetsgivare uppmuntrar till distansarbete växer behovet av lokala kontorsarbetsplatser utanför hemmet, dit anställda enkelt kan ta sig för att få ro att fokusera på arbetet och få sällskap på lunchrasterna. Vi vill att tomma byggnader på landsbygden omvandlas till kontorshubbar för distansarbete. Irland är ett exempel där detta föreslagits – genom samverkan mellan myndigheter, företag och arbetstagare. I Pajala finns redan exempel på hur det statliga servicekontoret kompletterats med kontorsarbetsplatser.

Klimatvinster med resfria möten

Ett digitaliserat arbetsliv kan bidra till betydande utsläppsminskningar. Under 2020 minskade utsläppen från myndigheternas tjänsteresor med flyg med hela 70 procent. Miljöpartiet vill efter pandemin se fler resfria möten istället för långa tjänsteresor, för att minska såväl utgifter som utsläpp. Statliga myndigheter måste därför få tydligare instruktioner att uppmuntra resande i vissa sammanhang.

För att potentialen med distansarbetslivet, arbetstagarnas välbefinnande, landsbygdsutveckling och klimatnytta ska realiseras krävs en bred samverkan mellan stat, företag och organisationer.

Maria Gardfjell (MP)


[1] DN 21-07-07

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)