Djurrättsbrott som egen brottskod

Motion 2019/20:1235 av Heléne Björklund och Tomas Kronståhl (båda S)

av Heléne Björklund och Tomas Kronståhl (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brottskoder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag lever många företagare på landsbygden med ständig oro både för sin egen och för familjens säkerhet, liksom för sin egendom. Och det enda dom gör är att bedriva nä­ringsverksamhet som följer de lagar och regler som ramar in denna. Det är helt oaccep­tabelt att vi i Sverige 2019 inte med full kraft kan bekämpa brottslighet vars syfte är att skrämma en hel yrkeskår till att upphöra med sin verksamhet.

Många gånger är det svårt att få en överblick över hur brottsligheten ser ut eftersom inte alla brott kodas utifrån vad det är för sammanhang som brottet har begåtts i. Ett så­dant exempel är brott mot företag som hanterar djur. Varje enskilt brott mot näringsid­kare inom kött- eller pälsproduktion ger i de flesta fall ett ringa straffvärde. Men dessa brott, var för sig, ingår i ett systematiskt nätverk vars syfte är att till slut trötta ut nä­ringsidkaren. Detta får till konsekvens att brotten som begås mot till exempel köttprodu­center eller pälsfarmare blir mer svårutredda. Polisen måste ha möjlighet att väga samma dessa brott och ge dem de straffvärde de förtjänar genom att det inte är enskild vandalisering eller hot utan bygger på en uttalad strategi att trakassera företagare och deras familjer så att de till sist inte orkar längre. 2012 kunde polisen ta fast och lagföra ett antal ledande djurrättsaktivister, vilka sedermera dömdes till fängelse, detta tack vare att näringens egna företrädare kunde informera polisen.


Företagarnas oro måste tas på allvar och polisen måste ha de verktyg som behövs för att koppla ihop djurrättsrelaterad brottslighet. Att införa mer kodifiering av olika brotts­typer vore ett bra sätt skulle kunna vara ett sådant verktyg.

Heléne Björklund (S)

Tomas Kronståhl (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)