Dold adress och personuppgifter för poliser

Motion 2019/20:1487 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om poliser ska kunna få dolda adresser och personuppgifter på ett lätt sätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Poliser har idag ett många gånger utsatt yrke. Att arbeta som polis innebär att man kan utsättas för hot både i tjänsten och privat. Många tungt kriminella drar sig inte för att hota enskilda poliser privat men kan också hota enskilda polisers familjer.

Därför bör alla de poliser som riskerar att utsättas för detta om de så önskar få stöd i att dölja sina personuppgifter i öppna media, så att sådana uppgifter inte ska gå att söka på ett lätt sätt på nätet. En nivå av dold identitet utan att vidta alla åtgärder som gäller vid skyddad identitet. Poliser behöver om behovet finns döljas i olika sökfunktioner och processen för att få detta åtgärdat bör då vara snabb.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)