Dömda som avtjänat sitt straff bör ges en chans till arbete

Motion 2021/22:2786 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att dömda brottslingar som avtjänat sitt straff får en ny chans till egen försörjning och att komma bort från fortsatt kriminalitet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att stävja den grova kriminaliteten behövs straffskärpningar och slopade straff- och mängdrabatter. Långa fängelsestraff håller kriminella inlåsta, är avskräckande och kan bidra till mindre kriminalitet. Den som har avtjänat sitt straff bör även få chans till ett normalt liv och att komma bort från kriminella miljöer. Annars är risken stor för återfall.

Kriminella som begått vardagsbrott och dömts till fängelse bör efter avtjänat straff ges en ny chans till anställning och ett normalt liv. Detta behöver möjliggöras för att hålla dessa individer borta från kriminalitet, kriminella miljöer samt svartarbete.

Brottslingar som avtjänat sitt straff och som ångrar sitt beteende och begången handling, som vill jobba och göra rätt för sig, bör ges möjlighet till egenförsörjning, familjebildning m.m.

Idag exkluderas dessa invånare i många fall från arbetsmarknaden. Arbetsgivare söker igenom Polisens brottsregister eller hittar andra sätt att upprätta egna register med hjälp av information som finns tillgänglig på nätet. Dessa invånare har svårt att få anställning då nästan alla arbetsgivare googlar på personer som är arbetssökande. Frågan är hur länge dessa ska anses vara dömda medialt och via olika sajter på internet. Resten av yrkeslivet? Ska de fortsatt låta sig utnyttjas till svartarbete av oseriösa arbetsgivare? Ska dessa lämnas åt sitt öde och utnyttjas av kriminella? En ny chans till egen försörjning och arbete gör att många kan leva ett normalt liv borta från kriminalitet.

Med andra ord: invånare som begått brott och som avtjänat sitt straff får ofta ingen andra chans till ett normalt liv med jobb och egen försörjning, utan tvingas till svartarbete, blir utnyttjade av oseriösa företagare och fortsätter sin kriminella bana.

Belastningsregistret har blivit en stor belastning för de brottslingar som avtjänat sitt straff, som vill lämna kriminaliteten bakom sig och som söker jobb. Dessa sållas bort av arbetsgivare efter att ha tagit del av belastningsregistret. Det finns gott om bolag som tjänar pengar på att registrera dömda och som publicerar sådana uppgifter på nätet, vilket försvårar för en återgång till ett normalt liv och bidrar till att många dömda som avtjänat en fängelsedom åter söker sig till kriminalitet eller svartarbete.

Riksdagen bör uppdra åt regeringen att sekretessbelägga brottsregister från privata företag som publicerar info om brottslingar på nätet. Dessa uppgifter ska endast innehas av Polisen.

På så vis kan det flertal brottslingar som avtjänat sina straff för mindre brott få en chans till anställning, komma bort från kriminalitet och få ett nytt liv.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)