Dopning

Motion 2007/08:Ju442 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffvärdet för dopningsbrott bör höjas.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en enhetligare lagstiftning mot farliga preparat.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap hos polis och åklagare om dopningsbrott.

1 Yrkandena 1 och 2 hänvisade till SoU.

Motivering

Problemet med anabola steroider är växande i Sverige. I spåret av dopningen ser vi våldsbrott, annan kriminalitet och förstörda människoliv. Det krävs kraftiga insatser från samhällets sida för att motverka denna destruktiva utveckling. Dopning har allt för länge setts som ett idrottsproblem men det är till syvende och sist ett samhällsproblem.

Den anmälda våldsbrottsligheten har ökat med 35 procent de senaste tio åren. Det handlar bland annat om vissa mäns våld mot kvinnor och gatuvåld. I en del fall är psykiska problem bidragande orsak till brotten, ofta är narkotika och alkohol inblandade men nu växer även problemet med dopning. De senaste tio åren har antalet beslag av anabola steroider ökat från cirka 300 till 1 200.

För att förhindra fler våldsbrott kopplade till anabola steroider, behövs det förebyggande insatser, ökad kunskap om problemet och skärpt lagstiftning. I grunden handlar det givetvis om att få unga killar att avstå från att ta steroider. Tyvärr handlar steroiderna många gånger om osund kroppsfixering och förvridna manliga skönhetsideal. Den utvecklingen måste brytas. Många unga killar som tar sina första steroider på ett gym är inte kriminella – men en del blir det. Dopningen är en inkörsport till kriminalitet. Att motverka dopning är därmed ett viktigt brottsförebyggande arbete.

Idag krävs det att beslagen av dopningspreparat ska vara mycket stora för att grovt dopningsbrott ska komma ifråga. Straffet för vanligt dopningsbrott blir dessutom ofta bara böter eller några månaders fängelse. Dopning har länge varit tätt förknippat med idrottsvärlden och det finns en föreställning att preparaten inte är så farliga och bara påverkar fysiken. Att anabola steroider dock kan ha samma farliga effekt på psyket som narkotika är inte lika känt. Straffvärdet för dopningsbrott bör med dagens kunskaper höjas och närma sig straffen för narkotikabrott.

Vi behöver också en tydligare och enhetligare lagstiftning mot farliga preparat. Idag finns det tre olika lagar mot dopningsmedel, narkotika och hälsofarliga varor. Tillämpningen spretar och kunskapen om de olika lagarna varierar. Mycket talar för att bestämmelserna bör finnas i en och samma lag som reglerar de olika preparaten med olika straffskalor men mer sammanhållen tillämpning.

Det krävs även ökad kunskap hos polis och åklagare om dopningsbrott och kopplingen till våldsbrott. Vid varje våldsbrott där misstanke om narkotika finns och urinprov tas, måste man också testa om det finns dopningsmedel i provet. Att kartlägga alla pusselbitar som kan finnas vid våldsbrott är viktigt, inte minst för senare behandlingsinsatser.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2007

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)