Droger på nätet

Motion 2009/10:So273 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (s)

av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om droger på nätet.

Motivering

Nästan dagligen kan vi läsa, höra och se i medier hur enkelt det är att få tag på droger via nätet. Droger är i dag bara några få knapptryck bort och listan över de sajter där man kan beställa olika typer av droger är oändligt lång. Det innebär att tillgängligheten till droger på detta sätt har ökat på ett dramatiskt sätt. Det har blivit alldeles för lätt för ungdomar att bekanta sig med droger av kända och okända slag.

Internethandeln har blivit ett stort problem med ofta tragiska konsekvenser, då unga människor dör till följd av överdoser.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen bildade Mobilisering mot narkotika i början av 2000-talet och utsåg en särskild nationell narkotikasamordnare för att motverka narkotikaanvändning bland unga. Verksamheten avvecklades i oktober 2006, trots att den var framgångsrik. När trycket från en nationell samordnare försvinner, finns det en uppenbar risk för att det förebyggande arbetet minskar, vilket sker samtidigt som tillgången till narkotika ökar.

För att minska droganvändningen är det viktigt att försvåra tillgången till dem. Att stoppa droghandeln över nätet är ett nödvändigt första steg i detta arbete.

Stockholm den 23 september 2009

Susanne Eberstein (s)

Jasenko Omanovic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)